23 d’octubre de 2013

Les "cares " de Mart

El 25 de juliol de 1976 la sonda Viking 1, abans de descendir a la superfície de Mart, va prendere una sèrie de fotografies des de l'òrbita marciana, a 1873 kms. d'alçada. A la regió de Sidònia, va captar el que semblava ser una gran formació rocosa a la que la distància i el joc de les ombres donava l'apariència d'un rostre humanoide. Una simple casualitat per als científics però un autèntic terratrèmol per als ufòlegs. Davant la curiositat desfermada, altres sondes fotografien la mateixa zona en anys successius i, efectivament, a vegades semblava intuïr-se una cara en aquella muntanya marciana, envoltada d'altres formacions que alguns interpretaven com obres artificials. Els amants de la conspiració parlaven d'una "esfinx marciana", unes "piràmides", les restes d'una ciutat i fins i tot una fortalesa...
Afortunadament, la tecnologia va anar millorant i les sondes marcianes cada cop enviaven imatges més definides. Així, la Mars Global Surveyor acabà amb l'enigma fotografiant la zona el 1998: Efectivament, ni esfinxs ni piràmides. Només muntanyes, ombres i una mica d'imaginació...


Sidònia el 1976 i el 1998: